Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

insProject 2.0

Ταξινόμηση στις βασικές οθόνες:

Στους πίνακες προβολής (Πελάτες, έργα, προϊόντα) έχουμε υλοποιήσει ταξινόμηση.

Ο τίτλος της κάθε στήλης έχει γίνει "σύνδεσμος" και με το κλικ ταξινομεί τον πίνακα βάσει του πεδίου με αύξουσα σειρά (τίποτα το ιδιαίτερο).

Αν το ξαναπατήσουμε η ταξινόμηση γίνεται φθίνουσα.

Αν ταξινομήσουμε τώρα σε άλλη στήλη, τότε η τρέχουσα ταξινόμηση γίνεται δεύτερη και ούτω καθ'εξής.

Δηλ: Αν θέλουμε να ταξινομήσουμε τα έργα βάσει του STATUS και στο ίδιο STATUS βάσει του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ που το ζήτησε και για τον ίδιο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ βάσει της ημερομηνία που το ζήτησε τότε:

  1. Ταξινομούμε στην ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ
  2. Ταξινομούμε στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
  3. Ταξινομούμε στο STATUS

Ελπίζουμε ότι είναι πλήρες, εύκολο και διαισθητικό (ώστε να μην χρειάζεται εκπαίδευση).

Αναζήτηση-Φίλτρα στις βασικές οθόνες

Αντί για αναζήτηση έχουμε υλοποιήσει φίλτρα. Πιστεύουμε ότι είναι πληρέστερο και δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες.

Τυπικά στο όνομα βάζουμε ένα textbox που μπορείτε να συμπληρώστε τους χαρακτήρες από τους οποίους θα αρχίζει το όνομα. Δεν χρειάζεται να δώσετε όλο το όνομα.

Μπορείτε ακόμη να φιλτράρετε βάσει χαρακτήρων που υπάρχουν μέσα στο όνομα:

π.χ αν θέλετε να βρείτε τα έργα που περιέχουν στον τίτλο την λέξη "ins" (η αναζήτηση δεν είναι case sensitive-θα τα βρεί είτε είναι πεζά είτε είναι κεφαλαία), μπορείτε να γράψετε το φίλτρο "%ins". Αυτό σημαίνει ότι στην αρχή μπορεί να υπάρχουν όποιοι (και όσοι) χαρακτήρες, αρκεί να υπάρχει και το "ins" στην συνέχεια.

Στα πεδία με τις ημερομηνίες μπορείτε να βάλετε χρονικό διάστημα (από - έως). Αν αφήσετε κενή την πρώτη ημερομηνία τότε σημαίνει "πρίν την ημερομηνία έως".

Αν αφήσετε κενή την δεύτερη ημερομηνία τότε σημαίνει "μετά την ημερομηνία από".

Στα πεδία status (κατάσταση έργου, προτεραιτότητα θέματος κλπ) δεν αρκεστήκαμε σε ένα απλό φίλτρο. Σας δίνουμε όλα τις δυνατές επιλογές για να διαλέξετε. Αν θελήσετε να ταξινομήσετε, η ταξινόμηση δεν είναι "αλφαβητική" αλλά "λογική". Δηλ. στα έργα τα "ακυρωμένα" ακολουθούν τα "υλοποιούμενα" και τα "ολοκληρωμένα".

Μπορείτε να αφήσετε τις παρατηρήσεις σας στο blog αυτό.

Επίσης μπορείτε να διαλέξετε το θέμα: insProject για να δείτε όλες τις δημοσιεύσεις που αφορούν την εφαρμογή διαχείρισης έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: