Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Δικαιώματα χρηστών

Στην εφαρμογή διαχείρισης έργων υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα δικαιωμάτων χρηστών.

Ρόλοι χρηστών

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:
Ο Διαχειριστής του συστήματος ορίζει ένα ή περισσότερους Ρόλους (roles) χρηστών
Για κάθε ρόλο μπορεί να ορίσει δικαιώματα:
 • Προβολή
 • Μεταβολή
 • Διαγραφή
για κάθε οντότητα:
 • Εργα
 • Εργασίες
 • Πρόσωπα
 • Οργανικές μονάδες
 • Προϊόντα
 • Θέματα
 • Σχόλια
Στην συνέχεια ο Διαχειριστής ορίζει ποιοι χρήστες ανήκουν σε ποιους ρόλους.
Δεν υπάρχει όριο στο πλήθος:
 • Ρόλων
 • Χρηστών
 • Χρηστών σε ένα ρόλο
 • Ρόλων για ένα χρήστη
Ο χρήστης αποκτά το σύνολο των δικαιωμάτων που του δίνουν οι ρόλοι στους οποίους συμμετέχει.

Στην επόμενη έκδοση θα ενεργοποιηθούν οι ακόλουθες δυνατότητες:

Περιορισμός IP
Μπορεί να ορισθεί ότι ένας χρήστης θα επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο από κάποιες συγκεκριμένες διευθύνσεις IP. Ετσι θα αποφευχθεί η πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα εκτός των εγκαταστάσεων του πελάτη. Προϋπόθεση είναι ο πελάτης να έχει στατικές (μόνιμες) διευθύνσεις IP.
Περιορισμός ώρας πρόσβασης
Μπορεί να ορισθεί ποιες ώρες/ημέρες της εβδομάδας επιτρέπεται ένας χρήστης να συνδέεται με την εφαρμογή.

Προγραμματίζονται για τις επόμενες εκδόσεις:

Ορισμός εμπιστευτικών έργων:
Τα εμπιστευτικά έργα (και οι εργασίες τους) είναι προσβάσιμα μόνο από τους χρήστες που συμμετέχουν σε αυτά.
Ορισμός εξωτερικών συνεργατών:
Οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν πρόσβαση μόνο στα έργα και στις εργασίες που συμμετέχουν.

Συναφές είναι και το θέμα της ιστορικότητας των μεταβολών. Θα έχουμε την δυνατότητα αναλυτικής παρακολούθησης όλων των μεταβολών που έχουν γίνει καθώς και των καταχωρήσεων/διαγραφών. Αναλυτικά θα περιγραφούν σε επόμενη δημοσίευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: