Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008

Δίγραμμες επιταγές

Όλοι έχουμε ακούσει τις δίγραμμες επιταγές αλλά περιέργως πως λίγοι ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε. Προ ημερών πήγα στην τράπεζα μου με μια δίγραμμη (με οπισθογράφηση) και δεν την δεχόντουσαν. Τελικά, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, βρήκαμε άκρη (όταν υπεννόησα ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές...)

Τι είναι λοιπόν αυτές οι Δίγραμμες και που τις χρησιμοποιούμε;

Πώς αναγνωρίζουμε μια Δίγραμμη: Έχει δύο γραμμές. Ναι, καλά ακούσατε (διαβάσατε):

Έχει επάνω από την μπροστινή όψη της, δυο παράλληλες γραμμές. Διαγώνιες, οριζόντιες ή κάθετες προς το κείμενο (όπως νάναι δηλαδή). Αυτές οι γραμμές γίνονται από τον εκδότη της επιταγής ή από οποιοδήποτε από τους οπισθογράφους της. Δηλ. όποιος θέλει τραβάει γραμμές.

Γιατί το κάνουμε;

Για να περιοριστεί η κυκλοφορίας της, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος για την απώλειά της, την πλαστογράφησή της κ.λπ. και όχι για να απαγορευτεί η μεταβίβασή της, όπως κάποιοι πιστεύουν.

Η τράπεζα, τώρα είναι υποχρεωμένη να πληρώσει δίγραμμη επιταγή μόνο σε πελάτη της ή σε άλλη τράπεζα. Δηλαδή η Τράπεζα πρέπει να μπορεί να βεβαιώσει ποιος εισέπραξε την επιταγή ώστε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα (κλοπή, πλαστογράφηση κ.λ.π) να μπορούμε να κινηθούμε νομικά.

Πελάτης εννοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που η Τράπεζα γνωρίζει τα στοιχεία του και συνεπώς είναι εύκολο να εντοπιστεί σε περίπτωση προβλήματος.

Όλες οι δίγραμμες δεν είναι ίδιες. Υπάρχουν δίγραμμες που είναι ποιο δίγραμμες από τις άλλες. Συγκεκριμένα:

α) Γενική Δίγραμμη: Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι ανάμεσα στις δυο παράλληλες γραμμές να μην υπάρχει κανένας όρος ή να γράφει απλώς "Τράπεζα".

β) Ειδική Δίγραμμη: Μπορεί ανάμεσα στις δυο παράλληλες να αναγράφεται το κατάστημα της Τράπεζας που μόνον εκεί μπορεί να πληρωθεί και πουθενά αλλού. Ή να γράφει "μη μεταβιβάσιμη", οπότε  πληρώνεται μόνον σ΄ αυτόν για τον οποίον εκδόθηκε.

Η Γενική διγράμμιση μπορεί να γίνει Ειδική. Το αντίθετο δεν ισχύει.  Σβύστε το όνομα της Τράπεζας από μια επιταγή με Ειδική διγράμμιση και έχετε στα χέρια σας ένα ωραίο σελιδοδείκτη (άκυρη επιταγή).

Για τις περισσότερες Τράπεζες όλα αυτά βέβαια είναι ψιλά γράμματα. Στην ουσία  αντιμετωπίζουν όλες τις Δίγραμμες Επιταγές ως "μη μεταβιβάσιμες", έτσι να διευκολύνονται αυτές και να δυσκολεύουν εμάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: