Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

Πληρωμή αποδείξεων με Χρήματα του Πρακτορείου

Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, όταν πρόκειται για κάποιον καλό πελάτη ή όταν έχουμε ανανεωτήρια άλλων εταιριών -πλην της Εθν.Ασφαλιστικής-, να αποδίδουμε τα χρήματα αυτά στην Ασφ. εταιρία με προσωπική πίστωση και στη συνέχεια είτε να τα περιμένουμε από τον πελάτη, είτε να μας τα πιστώνει η ασφ. εταιρία στην επόμενη εκκαθάριση, εάν στο μεταξύ το συμβόλαιο ακυρωθεί.
Στην εφαρμογή Διαχείρισης Ασφαλιστικού Πρακτορείου, η παραπάνω διαδικασία υλοποιείται ως εξής:
  • Επιλέγουμε ως Τρόπο Πληρωμής του Ανανεωτηρίου "Χρήματα του Πρακτορείου"
  • Σημειώνουμε την ημερομηνία που θα αποδοθεί αυτό το ανανεωτήριο
    (Προφανώς τα χρήματα ο πράκτορας τα καταβάλλει την ημέρα της κατάθεσης του ποσού στον λογαριασμό της Ασφ.εταιρείας
Αυτό το ανανεωτήριο πλέον έχει μεταφερθεί στα "Αποδοθέντα" ΑΛΛΑ πλέον έχει παραμείνει και στα "Ανείσπρακτα", αφού ο πράκτορας θα ακολουθήσει όλη την κλασική διαδικασία για να εισπράξει το ποσό.
Έτσι αυτή η απόδειξη χρεώνεται κανονικά σε εισπράκτορα, εισπράττεται με κάποιο από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής (μετρητά, επιταγή κλπ) και περιλαμβάνεται στο "Κλείσιμο Ταμείου" κάποιας ημερομηνίας.
Στη συνέχεια, η απόδειξη αυτή ΔΕΝ μεταφέρεται στα "Προς Απόδοση" (αφού έχει ήδη αποδοθεί) ΑΛΛΑ μεταφέρεται κατευθείαν σε νέο Status
Σε περίπτωση που το ανανεωτήριο ακυρωθεί από τον πελάτη, τότε στην εικόνα με τα "Ανείσπρακτα" θα έχουμε:
  • Το Ανανεωτήριο με το θετικό ποσό που απαιτούσαμε από τον πελάτη
  • Την πράξη ακύρωσης που μας έχει έρθει από την Ασφ. εταιρεία
Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε τα εξής:
  • Σημαδεύουμε το Ανανεωτήριο "Προς Επιστροφή"
  • Σημαδεύουμε την Πράξη Ακύρωσης "Προς Συμψηφισμό" όπου και μεταφέρεται αυτόματα στα "Προς Απόδοση" μειώνοντας έτσι το ποσό που θα πρέπει να αποδόσουμε την επόμενη φορά στην ασφ. εταιρεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: